News & Activities

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชม บ. โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และ บ. เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด(ศูนย์ฝึกอบรม K-CNS)

6 มี.ค.64 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชม บ. โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด และ บ. เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด(ศูนย์ฝึกอบรม K-CNS) โดยมีนายกมลพงษ์ สงวนตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บ. โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด พร้อมด้วยนายสัจจวัชร ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ. เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด(ศูนย์ฝึกอบรม K-CNS) และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ โดย บ. เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด(ศูนย์ฝึกอบรม K-CNS) ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1 ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 และช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ประกอบกับมีพนักงานของบริษัทที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ อีกด้วย.