K-CNS Product

ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์และวัสดุสิ้นเปลือง

K-CNS ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและ ประหยัดสูงสุด โดยทั้งนี้เราเป็นผู้เชียวชาญในการแนะนำการพ่นซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมตัวถัง

K-CNS เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการใช้เครื่องมือซ่อมโครงสร้างตัวถัง โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการซ่อมรถจริงคอยให้คำแนะนำรวมถึงฝึกสอนหน้างาน นอกจากนั้น ยังมีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่ซื้อจากเราไปจะสามารถใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมสี

K-CNS เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการออกแบบ สั่งผลิตเครื่องมือหนักที่ใช้ในการซ่อมสีรถยนต์ เช่น ตู้พ่นสีและตู้พ่นพื้น โครงอินฟราเรด เครื่องขัดแห้ง โดยมีทีมงานที่ประสบการณ์ในการทำการซ่อมสีรถยนต์ในการสอนการทำงาน และทีมวิศวกรออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ 1ต่อ1 สำหรับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับช่วยในการบริหารจัดการ

K-CNS ให้คำปรึกษาและแนะนำปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในส่วนของการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสี และวัสดุสิ้นเปลือง โปรแกรมวางแผนงานซ่อมในศูนย์บริการ และระบบติดตามงานซ่อมในศูนย์บริการ เพื่อให้เกิดการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและ ประหยัดสูงสุด

การติดตั้งแบบมืออาชีพ รวมถึงการ Training และ บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ