K-CNS Training Center

K-CNS Training Center

Click เพื่อเยี่ยมชมแบบ 360 องศา

เรามีศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมมาตรฐานที่ทันสมัยที่สุด เครื่องมือครบครัน สำหรับผู้ที่สนใจในงานตัวถังและสีตั้งแต่ การเริ่มฝึกพนักงานใหม่, การพัฒนาทักษะพนักงาน ไปจนถึงระดับผู้จัดการศูนย์บริการตัวถังและสี โดยเรามีสถานที่สำหรับการ สอนภาคทฤษฎีและพื้นที่สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมถึงหลักสูตรที่เรามีอยู่ หรือจะมา ร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับองค์กรท่านโดยเฉพาะได้อีกด้วย

หลักสูตรอบรมสำหรับงานซ่อมตัวถัง

มุ่งเน้นให้พนักงานช่างได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พนักงานจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้สามารถกลับไปปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง โดยมีการดำเนินการสอนทั้งงานซ่อมเบาไปจนถึงหนัก

หลักสูตรอบรมสำหรับงานซ่อมสี

มุ่งเน้นให้พนักงานช่างได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการเป็นช่างงานสีที่ดี โดยมีตั้งแต่ การโป๊วสี เตรียมพื้น ผสมสี พ่นสี ไปจนถึงการขัดเงาสี พนักงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาคทฤษฏีและทดลอง ปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ทราบถึงวิธีการและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีในการป้องกันปัญหางานสี เพื่อคุณภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

ศูนย์ฝึกอบรมตัวถังและสี K-CNS สำหรับฝึกอบรมงานตัวถังและสี โดยเฉพาะ

หลักสูตรการฝึกอบรมตัวถังและสี K-CNS

หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหาร MB Thailand โดยเฉพาะ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 5 วัน (ภาคทฤษฎี 2 วัน, ภาคปฏิบัตb 3 วัน)

เนื้อหาภาคปฏิบัติ

  • ทฤษฎีโครงสร้างตัวถังรถยนต์ (2 ชั่วโมง)
  • ทฤษฎีการชนและความเสียหาย (4 ชั่วโมง)
  • ทฤษฎีการซ่อมตัวถัง (4 ชั่วโมง)
  • ทฤษฎีการตัด เชื่อม (2 ชั่วโมง)
  • ทฤษฎีการวัด ดึง โครงสร้างตัวถัง (2 ชั่วโมง)

หลักสูตรการฝึกอบรมตัวถังและสี K-CNS

หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหาร MB Thailand โดยเฉพาะ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 5 วัน (ภาคทฤษฎี 2 วัน, ภาคปฏิบัตb 3 วัน)

เนื้อหาภาคปฏิบัติ

  • งานเคาะ และการโป๊วสี (1 วัน)
  • การวัดโครงสร้างตัวถังและการดึง (1 วัน)
  • การเชื่อม CO2 และ SPOT (4 ชั่วโมง)
  • ระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการตัวถังและสี (4 ชั่วโมง)

การติดตั้งแบบมืออาชีพ รวมถึงการ Training และ บริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ